ทำอย่างไรถึงจะสามารถทำธุรกิจร่วมกันกับคนในครอบครัวได้อย่างสบายใจ

สิ่งแรกที่คุณควรให้ความสำคัญในการทำธุรกิจกับคนในครอบครัว คือ คุณไม่ควรเลือกปฏิบัติกับใครก็ตาม หรือที่หลายคนพูดเป็นคำภาษาอังกฤษว่า “DON’T DOUBLE STANDARD” นั่นคือ คุณไม่ควรปฏิบัติกับคนที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างแตกต่างกัน ไม่ควรเลือกชั้นหรือเลือกตำแหน่ง ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร จะเป็นญาติพี่น้องของคุณหรือไม่ คุณควรปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น
บางธุรกิจให้ลูกของตนเองเข้ามาดูแลกิจการ เมื่อลูกเข้ามาช่วยงานกลับใช้งานลูกอย่างหนักเพียงเพราะเชื่อว่าเขาจะต้องกลายมาเป็นผู้สืบทอด เป็นผู้ดูแลธุรกิจต่อจากคุณ คุณจึงพยายามที่จะสอนงานเขา พยายามที่จะฝึกฝนงานให้กับเขา พยายามให้เขาทำงานให้เป็นทุกอย่างเพื่อให้เขาสามารถคุมลูกน้องหรือพนักงานได้อนาคต เมื่อคุณบีบลูกของคุณเข้ามากๆ เขาก็อาจจะทนไม่ไหวท้ายที่สุดก็ผันตัวไปเป็นลูกจ้างของบริษัทใหญ่ๆ แทนเพียงเพราะเขาคิดว่าการเป็นลูกจ้างคนอื่นยังดีกว่ามาเป็นลูกจ้างของพ่อแม่ มันเป็นสิ่งที่รู้สึกดีมากกว่าซึ่งการเป็นเช่นนั้นย่อมไม่ดีแน่
ดังนั้นทางที่ดีที่สุดที่คุณควรทำเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คือ คุณควรจำเป็นต้องปฏิบัติกับทุกคนให้เท่าเทียมกัน ปฏิบัติให้เหมือนกัน พยายามใช้กฎเกณฑ์ในการดูแลทุกคนแบบเดียวกัน หากคุณทำได้เชื่อเถอะว่าย่อมไม่มีบุคคลใดต้องน้อยใจหรือรู้สึกไม่ดีต่อการกระทำของคุณ เช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่คนในครอบครัวของคุณทำงานได้ดี ปฏิบัติดีคุณก็ต้องมีการให้รางวัลพวกเขาเฉกเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างคนอื่นๆ ไม่ควรให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป และสำหรับพนักงานและลูกจ้างคนอื่นๆ เมื่อพวกเขาทำงานดีหรือปฏิบัติดีก็ควรให้รางวัลเช่นเดียวกันกับญาติของคุณ

Leave a Reply