สาเหตุของธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ

เหตุผลที่สิบสี่ คือ การเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้อื่น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทำและไม่ควรมีอยู่ในความคิดของคุณเป็นอันขาด การโทษว่าทุกสิ่งที่ผิดพลาดล้วนมาจากผู้อื่น พยายามที่จะโทษและโยนความผิดให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ดี แต่ก็มีหลายคนที่ยังคงทำเช่นนั้นทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำต่อไปเพียงเพราะเชื่อว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะรู้สึกดีขึ้น รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิด รู้สึกว่าเป็นสิ่งทำให้เราก้าวผ่านความผิดพลาดเหล่านั้นไปได้ การที่เรารู้จักโทษตัวเองไว้บ้างก็เป็นสิ่งที่ควรมีเช่นกันเพราะมันเป็นการทำให้คุณได้รู้ว่าสิ่งใดที่คุณควรปรับสิ่งใดที่คุณควรเปลี่ยน ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา ทันต่อการเกิดวิกฤติที่อาจส่งผลเลวร้ายมากยิ่งขึ้น การที่คุณเอาแต่โทษผู้อื่นมันก็เป็นเพียงการปัดความรับผิดชอบและไม่ได้เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณแต่อย่างใด
เหตุผลที่สิบห้า คือ การรู้สึกหมดแรง หมดกำลังใจก่อนที่จะถึงเป้าหมาย การที่คุณนั้นรู้สึกหมดกำลังใจ หมดแรงในการธุรกิจเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นได้บ่อย มันเป็นเหตุผลที่อาจดูไม่สมเหตุและไม่สมผลเท่าใดนัก มันอาจเกิดจากความท้อแท้ความขี้เกียจ ความรู้สึกในเชิงลบที่มีต่อธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะนำคุณไปสู่การล้มเหลวในการทำธุรกิจและเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในใจของคุณ คุณควรรีบขจัดมันออกไปให้ไวที่สุด คนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจคือคนที่สู้ คนที่ไม่ยอมแพ้ คนที่ไม่ท้อถอย…การอดทนและการสู้เท่านั้นที่จะนำคุณไปสู่คำว่า “สำเร็จ” ตามที่คุณตั้งใจไว้

Leave a Reply