สาเหตุหลักของความล้มเหลวในการทำธุรกิจ

เหตุผลแรก คือ คุณเลือกคนผิด (สิ่งนี้ในธุรกิจจำนวนมากเรามักพบเห็นกันได้บ่อย เป็นสิ่งที่หลายคนมักทำผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์) ในการทำธุรกิจนั้นหลายคนอาจมีการตัดสินใจทำธุรกิจโดยตั้งอยู่บนความไม่มั่นใจตัวเอง ไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อเกิดความไม่มั่นใจย่อมต้องอยากดึงบุคคลอื่นเข้ามาร่วมทำธุรกิจ อยากดึงบุคคลอื่นเข้ามาช่วยกันออกความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจร่วมกันซึ่งประเด็นหลักของเรื่องนี้คือ การเลือกหุ้นส่วนธุรกิจผิด อาทิเช่น การเลือกคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ คนที่มีความเห็นแก่ตัว คนที่มีความโลภเข้ามาร่วมงาน บางคนเมื่อผลประโยชน์ตกลงกันไม่ได้หรือตกลงกันไม่ลงตัวก็เลือกที่จะทิ้งงานทิ้งความรับผิดชอบไปเสียดื้อๆ และอาจส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจของคุณจนนำไปสู่คำว่าเจ๊งในอนาคตได้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงควรระวังให้มาก
เหตุผลที่สองของการทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จ คือ คุณนั้นมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจที่ไม่มากพอ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะการที่คุณมีที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจที่ดีมันไม่ใช่เพียงแค่การเดินไปปรึกษาเพื่อนสนิท ปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือปรึกษาใครก็ได้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจ แต่การปรึกษานั้นคุณต้องปรึกษาคนที่มีความรู้คนที่เคยทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จมาก่อน ไม่ใช่ไปปรึกษาคนที่ไม่เคยทำธุรกิจหรือทำแล้วกลับพบแต่คำว่าเจ๊งๆ แบบนี้ก็ไม่ไหว

Leave a Reply