สาเหตุสำคัญของความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

เหตุผลที่แปด คือ การมีศรัทธาต่อสิ่งที่เรียกว่า “PASSIVE INCOME” มากไป บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำว่า “PASSIVE INCOME” มีหลายคนมักนำเอาคำนี้มายึดเป็นหลักของการทำธุรกิจ…