สาเหตุหลักของความล้มเหลวในการทำธุรกิจ

เหตุผลแรก คือ คุณเลือกคนผิด (สิ่งนี้ในธุรกิจจำนวนมากเรามักพบเห็นกันได้บ่อย เป็นสิ่งที่หลายคนมักทำผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์) ในการทำธุรกิจนั้นหลายคนอาจมีการตัดสินใจทำธุรกิจโดยตั้งอยู่บนความไม่มั่นใจตัวเอง ไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อเกิดความไม่มั่นใจย่อมต้องอยากดึงบุคคลอื่นเข้ามาร่วมทำธุรกิจ อยากดึงบุคคลอื่นเข้ามาช่วยกันออกความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจร่วมกันซึ่งประเด็นหลักของเรื่องนี้คือ การเลือกหุ้นส่วนธุรกิจผิด…

ทำอย่างไรถึงจะสามารถทำธุรกิจร่วมกันกับคนในครอบครัวได้อย่างสบายใจ

สิ่งแรกที่คุณควรให้ความสำคัญในการทำธุรกิจกับคนในครอบครัว คือ คุณไม่ควรเลือกปฏิบัติกับใครก็ตาม หรือที่หลายคนพูดเป็นคำภาษาอังกฤษว่า “DON’T DOUBLE STANDARD” นั่นคือ คุณไม่ควรปฏิบัติกับคนที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างแตกต่างกัน ไม่ควรเลือกชั้นหรือเลือกตำแหน่ง…