ตรวจสอบความพร้อมก่อนการลงมือทำธุรกิจ

เรื่องของการติดต่อ, การมี CONNECTION การที่คุณคิดจะทำธุรกิจเรื่องของการติดต่อและการ CONECTION ย่อมเป็นสิ่งขาดไม่ได้ ยิ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นยุคโลกโซเชียล โลกออนไลน์มันยิ่งทำให้การมีเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้นและแน่นอนหากธุรกิจของคุณดีและเจ๋งพอย่อมต้องมีคนพูดต่อกันไปเรื่อยๆ ดีไม่ดีสิ่งนี้จะยิ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจมากกว่าการโฆษณาแบบเดิมๆ…