สาเหตุของธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ

เหตุผลที่สิบสี่ คือ การเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้อื่น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทำและไม่ควรมีอยู่ในความคิดของคุณเป็นอันขาด การโทษว่าทุกสิ่งที่ผิดพลาดล้วนมาจากผู้อื่น พยายามที่จะโทษและโยนความผิดให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ดี แต่ก็มีหลายคนที่ยังคงทำเช่นนั้นทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำต่อไปเพียงเพราะเชื่อว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะรู้สึกดีขึ้น รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิด รู้สึกว่าเป็นสิ่งทำให้เราก้าวผ่านความผิดพลาดเหล่านั้นไปได้…